هشدار دانشگاه خواجه نصیر درباره اخاذی افراد سودجو با نام دانشگاه – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

هشدار دانشگاه خواجه نصیر درباره اخاذی افراد سودجو با نام دانشگاه – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه خواجه نصیر، در این اطلاعیه آمده است: «باتوجه به  تماس های مجدد و مشکوک با برخی از همکاران دانشگاه با شگرد «مکالمه تلفنی و بیان واریز اشتباه پول و یا...» در ساعات گذشته، توجه داشته باشید که این گونه تماس ها از سوی ادارات مالی دانشگاه نیست و نیازی به اقدام ندارد.»

محمد محمدی مدیر اداره کل حراست دانشگاه گفت: طی روزهای گذشته به نام مدیران مالی دانشگاه با برخی از همکاران تماس گرفته شده است، لذا خواهشمند است همکاران در صورت دریافت تماس های مشابه سریعا موارد را به اداره کل حراست دانشگاه گزارش کنند.