تصویری قدیمی از رامبد جوان با سیگاری در درسترامبد جوان با انتشار تصویری از خودش پشت صحنه سریال گمگشته، توضیحی بر آن نوشت.