(تصاویر) توزیع آب‌معدنی و نان میان سیل‌زدگان حسن‌آبادساکنان روستای حسن آباد میاندرود باوجود خسارت سیل به امید نجات باقی زندگی خود همچنان در روستا مانده‌اند.