(تصاویر) جشن آزادی در کردستان عراق
مراسم جشنی به مناسبت بیست و هشتمین سال بیرون رانده شدن نظامیان رژیم بعث از شهرهای کردنشین عراق در شهر اربیل برگزار شد.