کلیات طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» در دانشگاه تهران تصویب شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

کلیات طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» در دانشگاه تهران تصویب شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانحمید پیروی در گفتگو با خبرنگار آوینی ها با اشاره به اجرای طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» گفت: با همکاری دانشجویان، استادان، کارکنان، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی نسبت به تشکیل شورای برنامه‌ریزی دانشگاه عاری از دخانیات اقدام شد. در حال تدوین و نهایی کردن خط مشی دو دانشگاه در زمینه حذف مصرف دخانیات در تمام فضاهای دانشگاهی هستیم.

وی با تاکید بر پیگیری جدی بحث دخانیات در دانشگاه تهران افزود: ایجاد هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی تهران باعث شده که یک مقدار سرعت کار کاهش پیدا کند ولی امیدواریم زمانی که به برنامه و خط و مشی نهایی رسیدیم، وضعیت خوبی را شاهد باشیم. در حوزه بهداشت و روان دانشجویان نیز بحث همیاران سلامت روان مطرح بوده و جلساتی برای توانمند ساختن همیاران سلامت دانشجویی خواهیم داشت.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران درباره میزان مصرف سیگار و قلیان بین دانشجویان این دانشگاه افزود: براساس آماری که وجود دارد، مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان این دانشگاه بسیار پایین است و نسبت به خیلی از دانشگاه‌ها شرایط بهتری داریم. ولی همین آمار بسیار کم هم از نظر ما نگران کننده است و  باید به این موضوع پرداخت.