(تصاویر) زیبایی‌های اشترانکوه، آلپ ایران«اُشترانکوه» یا «آلپ ایران»، تکه باشکوه از کوه‌های زاگرس که در شرق استان لرستان و جنوب شرقی شهر دورود و تا جنوب الیگودرز گسترده شده و در میان قلل زیبای ۱۴گانه این رشته کوه، «کول جنو» با ۳۸۱۳ متر خودنمایی می‌کند.