برانکو: برد خوبی بودسرمربی کروات پرسپولیس در ادامه با کنایه گفت: چرا از داور سوال نپرسیدید؟ به نظر من داور عالی بود.