فراخوان طرح تحقیقاتی با اقلیم کردستان عراق – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

فراخوان طرح تحقیقاتی با اقلیم کردستان عراق – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار آوینی ها، دانشگاه کردستان به عنوان رئیس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی با اقلیم کردستان جمهوری عراق در جهت افزایش مراودات علمی با اقلیم کردستان آمادگی خود را برای پذیرش شش طرح پیشنهادی اعلام کرد.

با توجه به سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراودات وسیع اقتصادی و فرهنگی کشورمان با اقلیم کردستان عراق، دو طرح از طرح‌های فوق باید به بررسی و ارزیابی بخش‌های اقتصادی اقلیم کردستان عراق با تاکید بر صادرات ایران و همچنین به ارزیابی بسترها و ظرفیت‌های آموزش عالی در کردستان عراق بپردازد.

محورهای چهار طرح دیگر کاملا آزاد است. شش طرح منتخب با داوری از میان طرح‌های ارسالی به دبیرخانه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی با اقلیم کردستان عراق انتخاب خواهند شد. طرح‌هایی در دبیرخانه داوری می‌شوند که با مشارکت یک یا چند عضو هیات علمی از اقلیم کردستان عراق تعریف شده باشند.

علاقمندان می توانند طرحهای تحقیقاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ‌۹۷ به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کردستان به آدرس، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، کدپستی: ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵ ارسال کنند.