بهزاد نبوی: شیخ‌الاسلامی را تا همین چند روز اخیر نمی‌شناختماگر مشارکت می‌خواست در لیست خودش بیاورد به من ربطی نداشت. در واقع من تا همین چند روز اخیر که در فضای مجازی اسمش آمده او را نمی‌شناختم.