آتش‌بس خطیبان جعمه با دولت به دنبال توصیه رهبر انقلابهمچنین میردامادی خطیب جمعه اصفهان نیز گفت:«در شرایطی که برخی در کشورمان خانه‌های ویلایی و اتومبیل‌های متعدد دارند بسیاری از مردم برای گذران زندگی خود به سختی دچار شده‌اند و حتی توان تأمین ساده‌ترین وسایل معیشتی را نیز ندارند.»