ارتقای شاخص های کیفی آموزشی و پژوهشی اولویت دانشگاه خوارزمی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

ارتقای شاخص های کیفی آموزشی و پژوهشی اولویت دانشگاه خوارزمی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه خوارزمی، شورای دانشگاه با حضور هیات رئیسه، رؤسای دانشکده ها و مراکزپژوهشی در تهران برگزار شد.

دراین جلسه، گزارش عملکرد سه ماهه دانشگاه خوارزمی توسط عبدالرحیم نوه ابراهیم سرپرست دانشگاه ارائه شد و موضوع طرح استعدادهای درخشان، طرح بالندگی اعضای هیأت علمی بحث و برررسی شد.

مقررشد برنامه های آتی دانشگاه با تأکید بر ارتقاء کیفیت و چابک سازی باشد. همچنین طرح جامع کیفیت  و طرح نقشه راه پژوهش ارائه و بررسی شد.

همچنین سرپرست دانشگاه، ارتقای شاخص های کیفی بویژه در حوزه های آموزش و پژوهش و چابک سازی سازمانی را از اولویت برنامه های خود اعلام کرد.