ارائه درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس بدون تاثیر در معدل – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

ارائه درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس بدون تاثیر در معدل – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها، دانشگاه بین المللی امام خمینی در رابطه با اخذ درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس، توسط دانشجویان مقطع کارشناسی اعلام کرد: این درس در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و بدون تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجویان درج می شود.