چرا نمایندگان مجلس آمریکا از سیاست ترامپ در مقابل ایران ناراضی هستند؟تمرکز دولت آمریکا بر ایران با انتقاد‌هایی مواجه شده است: «دولت ترامپ چشمش را روی سایر اهداف ایالات متحده آمریکا بسته است». اسمیت می‌گوید پنتاگون باید توضیح دهد افزایش درگیری وزارت دفاع در خاورمیانه بر نقشه‌هایی که قرار است طبق آن‌ها منابع مالی برای رقابت با چین و روسیه هزینه شود، چه تاثیری می‌گذارد.