راز حمایت سایپا از قطعه سازان!

 

راز حمایت سایپا از قطعه سازان!


طبعا آنچه می تواند تولید خودروسازان را تا حدی از طوفان تحریم محافظت کند، قطعه سازان و قطعات داخلی است.

راز حمایت سایپا از قطعه سازان

آوینی ها - در روزهایی که قطعه سازی کشور شرایطی بس نابسامان تر از گذشته را دارد، مدیرعامل سایپا در قامت حمایت از این صنعت بنیادی و مهم درآمده و قصد دارد به واسطه تزریق مالی، پایه های زخمی آن را کمی ترمیم کند.

حدودا دو هفته پیش بود که محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا در جمع قطعه سازان معترض حضور یافت و ضمن تقدیر از صبر و شکیبایی شان، نیوزهایی خوش نیز به آنها داد. 

وی با تاکید بر اینکه نگاه سایپا باید به قطعه سازان داخلی باشد، عنوان کرد به مدت 7 هفته و هفته ای 100 میلیارد تومان به حساب قطعه سازان بابت معوقات آنها واریز خواهد شد.

هرچند این رقم که به 700 میلیارد تومان می رسد، بخش چندان بزرگی از طلب قطعه سازان را شامل نمی شود، با این حال قطعا می تواند چرخ های صنعت قطعه را تا حدی روغن کاری کند. 

ریشه این این حمایت را اما باید در ماجرای بازگشت تحریم های مرتبط با صنعت خودرو دانست. از نیمه مرداد ماه امسال، خودروسازی ایران با تحریم های سرسختانه آمریکا مواجه خواهد شد و بنابراین روند تامین قطعات از خارج به موانع سختی برخورد می کند.

 در چنین شرایطی، طبعا آنچه می تواند تولید خودروسازان را تا حدی از طوفان تحریم محافظت کند، قطعه سازان و قطعات داخلی است.

از همین رو مدیرعامل سایپا قصد دارد با تزریق نقدینگی به قطعه سازان، شرایط تولید را برای آنها در دوران تحریم مهیا کرده و اجازه ندهد روند تامین قطعات حداقل در داخل از کشور به مشکل بخورد.

 طبعا قطعه سازان اگر با مشکلات و چالش های سخت مالی روبرو باشند، امکان تولید در روندی عادی را نخواهند داشت و این موضوع سبب فشار هر چه بیشتر به خودروسازان طی ماه های پیش رو خواهد شد. 

از طرفی، محدودیت مالی اجازه سرمایه گذاری برای تولید قطعات جدید را نمی دهد و بنابراین بخش دیگری از هدف مدیرعامل سایپا برای تزریق مالی به قطعه سازان، می تواند همین موضوع باشد.