همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و انستیتو آزمایشگاهی اتریش – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و انستیتو آزمایشگاهی اتریش – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در راستای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و به منظور توسعه روابط بین الملل، اولین میهمانان خارجی از کشور اتریش در سال جدید از بخش های مختلف دانشگاه بازدید کردند و در جریان آن تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه مهندسی بافت و پزشکی با دانشگاه امضا شد.

پروفسور هاینز ردل، استاد دانشگاه و رئیس انستیتو مطالعات بالینی و آزمایشگاهی لودویگ بولتزمن اتریش، پروفسور سهیل بهرامی، استاد دانشگاه و نائب رئیس انستیتو مذکور و رئیس فدراسیون بین المللی انجمن های شوک (IFSS)، بازدید خود را از آزمایشگاه جامع دانشکده داروسازی به سرپرستی دکتر کبارفرد آغاز کردند.

در این بازدید پروفسور ردل جهت برقراری ارتباطات علمی– تحقیقاتی انستیتو مطالعات بالینی و آزمایشگاهی اتریش با این آزمایشگاه از طریق پروژه های مشترک، تبادل محقق و استاد و انعقاد تفاهم نامه همکاری اعلام آمادگی کرد .

در پایان بازدید و در جلسه ای که به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه مهندسی بافت و پزشکی بین دانشگاه و انستیتو مطالعات بالینی و آزمایشگاهی لودویگ بولتزمن اتریش به منظور اجرای پروژه های مشترک پژوهشی، تبادل استاد، دانشجو و محقق امضاء شد.