هرگونه تشریفات و هدیه به مدیران دانشگاه آزاد ممنوع است – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

هرگونه تشریفات و هدیه به مدیران دانشگاه آزاد ممنوع است – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: «حسب دستور ریاست دانشگاه در جلسات و بازدیدهای هماهنگ شده وی و دیگر مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه در استان ها و واحدهای تابعه، ضمن پرهیز از انجام تشریفات زائد، از تهیه هر نوع هدیه موکدا خودداری شود.

در زمان حضور دبیران هیات امنا و یا مدیران استان ها در سازمان مرکزی، هیچ گونه سوغات و یا هدیه ای برای مسئولان پیش بینی و در نظر گرفته نشود.»