رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران تعیین شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران تعیین شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها، دکتر داوود یونسیان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، در انتخابات مجمع عمومی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با اتفاق آرا به عنوان رییس انجمن ارتعاشات و آکوستیک انتخاب شد.

انتخابات این انجمن که بیش از ۵۰۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد برای مدت سه سال انجام شد و رشته های مختلف از جمله مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، معماری و فیزیک را در بر می گیرد.

کسب رتبه ممتاز انجمن های علمی، همکاریهای بین المللی، برگزاری کنفرانسهای بین المللی و چاپ ژورنال علمی و پژوهشی از جمله دستاوردهای انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران است.