آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟

 

آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟


در تصادفات رانندگی خسارات مالی و جانی وارده از طریق بیمه شخص ثالث قابل جبران است، اما اگر راننده مقصر آسیب ببیند، جریان کمی متفاوت است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

آوینی ها - در تصادفات رانندگی خسارات مالی و جانی وارده از طریق بیمه شخص ثالث قابل جبران است، اما اگر راننده مقصر آسیب ببیند، جریان کمی متفاوت است که در ادامه به آن می‌پردازیم: 

غرامت سرنشین در تصادفات:

تعهدات بیمه حوادث سرنشین عموما، همراه با بیمه ثالث عرضه می‌گردد و نیاز به خرید بیمه نامه جداگانه نمی‌باشد.

مدارک لازم جهت پرداخت غرامت نقص عضو راننده مقصر:

اصل کوپن(برش) خسارت و تصویر بیمه‌نامه شخص ثالث یا مدرکی مبنی بر داشتن بیمه‌نامه

تصویر گواهینامه رانندگی و کارت مشخصات اتومبیل مقصر

تصویر استعلامات بیمه‌نامه و صورت‌حساب پرداخت حق بیمه

تصویر کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری

تصویر صورت جلسه اولیه یگان انتظامی محل وقوع

تصویر گزارش یگان انتظامی و اوراق بازجویی

اگر راننده دچار نقص عضو باشد مدارک زیر لازم است:

تصویر صورتحساب هزینه‌های بیمارستانی و مدارک بالینی

تصویر نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر

تصویر رای منع تعقیب

چنان چه راننده مقصر فوت شد ارائه مدارک زیر لازم است:

تصویر برابر با اصل شده معاینه جسد و در صورت ارجاع به کمیسیون پزشکی نتیجه سم‌شناسی تصویر برابر اصل شده جواز دفن تصویر برابر اصل شده گواهی فوت گواهی انحصار وراثت نامحدود تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه راننده مجروح یا فوت شده

نحوه پرداخت به راننده مقصر چگونه است:

غرامت رانندگان مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می‌گردد. در ضمن غرامت در صورتی پرداخت می‌شود، که جزء استثنائات نباشد و دارای گواهینامه مجاز باشد و اینکه راننده مقصر حادثه فوت کند و یا دچار نقص عضو کلی و یا جزئی شود. /car.ir