شفر واقعاً به خاطر افتخاری ماند؟!

 

شفر واقعاً به خاطر افتخاری ماند؟!


افتخاری مدعی شده که شفر به خاطر او مانده و گفته من می‌ترسم شما (افتخاری) بروید و من حامی بزرگ خود را از دست بدهم و تنها شوم.

آوینی ها - حتی اگر بپذیریم افتخاری کاملاً درست گفته باید بگوییم اسم استقلال آن‌قدر بزرگ هست که یک مربی مثل شفر را وسوسه کند و طبعاً اگر فرد دیگری هم مدیرعامل بود، شفر در استقلال می‌ماند. او حتماً به چشم خود دیده که استقلال چه هوادارانی دارد و طبعاً این هواداران به خاطر امثال افتخاری و افشارزاده و فتح‌ا...زاده و... استقلالی نشده‌اند همان‌طور که به خاطر شفر و قلعه‌نویی و... استقلالی نشده‌اند و بیشتر از هر شخصی تیم محبوب‌شان را دوست دارند./نیوزورزشی