راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه خوارزمی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه خوارزمی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانعبدالرحیم نوه ابراهیم درگفتگو با خبرنگار آوینی ها از راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه خبر داد و گفت: بخشی از این ارتباطات در گذشته فقط به صنعت اختصاص داشت و اکنون با اضافه شدن جامعه، این دفتر با بخش های مختلف مانند شهرداری و سازمان های دیگر که به مشاوره دانشگاه نیاز دارند، ارتباط برقرار می کند.

وی ادامه داد: جاهایی که لازم باشد، سرفصل های آموزشی مورد نیاز تهیه شده و آموزش های لازم ارائه می شود و همچنین جایی که لازم است تا طرح پژوهشی پیاده شود، از بخش خدمات و اجتماعی سوال می شود که مشکل چیست و پس از شناسایی مشکل راه حل ارائه می شود.  

سرپرست دانشگاه خوارزمی افزود: بخش ارتباط با جامعه بیشتر به سازمان های خدماتی مرتبط در حوزه علوم انسانی وارد می شود و با کمک جامعه شناس‌ها، کارشناسان علوم سیاسی‌ و حتی ادبیات مشکل شناسایی و برای آن راه حل ارائه می‌شود.