نحوه پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اعلام شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

نحوه پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اعلام شد – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این اطلاعیه آمده است: «در این روش معدل کتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط مـلاک و مبنای پذیرش قرار می گیرد و اسامی پذیرفتـه شـدگان در یـک مرحله و به صورت یکجا اعلام می شود.

از آنجا که پذیرش داوطلبان صـرفا براسـاس سـوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد و نظـر بـه ایـنکه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنها (ریاضی، تجربی، انسانی و ...) متفاوت است، لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی مورد تقاضا متفاوت باشد، درصد اعمـال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذیل معطوف می دارد:

نتایج پذیرفته شدگان نهایی براساس سوابق تحصیلی، نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.»