برآورد نیروی انسانی دکتری تخصصی در گروه علوم پایه پزشکی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

برآورد نیروی انسانی دکتری تخصصی در گروه علوم پایه پزشکی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمید اکبری در نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با تشریح برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: لازم است ترجمان این برنامه ها در علوم پایه نیز تدوین شود.

وی به اقداماتی که در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: علوم پایه از حوزه های زیربنایی نظام سلامت هستند و لازم است اکنون که بسترهای تحول در تمامی حوزه های آموزش علوم پزشکی فراهم شده مسئولین این رشته ها در کشور نیز در مسیر تحول و نوآوری در این حوزه حرکت کنند.

اکبری گفت: سند برآورد نیروی انسانی موردنیاز نظام سلامت برای ۵ سال آینده با استفاده از مطالعات صورت گرفته در کشور تدوین شده است. این برآورد برای رشته های تخصصی و مناطق آمایشی در حال تدوین است. در واقع در این سند مشخص شده که کشور ما برای ۵ سال آینده به چه تعداد نیرو نیاز دارد.

وی افزود: برآورد نیروی انسانی دکتری تخصصی نیز در حال انجام است و گروه های علوم پایه پزشکی می توانند با کمک دبیرخانه آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی نقش چشمگیری در برآورد نیروی انسانی این حوزه داشته باشند.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بحث علوم بین رشته ای در علوم پایه یکی از مسائلی است که به شدت مورد توجه است و با مطالعاتی که انجام شده مشخص است که در برخی رشته های میان رشته ای نیازهای مختلفی در کشور ما وجود دارد. لازم است برنامه ریزی مناسبی برای گسترش رشته های میان رشته ای از طریق همکاری با سایر بخش ها مانند دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم صورت پذیرد.

اکبری به ظرفیت های موجود در گروه های علوم پایه پزشکی اشاره کرد و گفت: باتوجه به حرکتی که در مسیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ایجاد شده لازم است تا ترجمان بسته های تحول و نوآوری در علوم پایه پزشکی با همکاری شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی طراحی شود.