نامه روحانی به مقام معظم رهبری
حسن روحانی در نامه ای به رهبر انقلاب اعلام کرد که دولت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای توصیه‌های راهبردی حضرت مستطاب‌عالی اقدام نماید.