شبنم مقدمی در میان دانش‌آموزان مناطق محروماز هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره می‌توان از شبنم مقدمی و مالک سراج (بازیگر) و بهزاد کریمی (هنرمند شعبده بازی) نام برد.