شاخ‌ها اینستاگرام سر به راه می‌شوند!



برخی گزارش ها از اجرای طرح سالم‌سازی فضای مجازی و تغییر چهره یک شبه اینفلوئنسرها حکایت می کند.