همه چیز درباره ی ایمپلنت و کامپوزیت دندانایمپلنت انواع گوناگونی دارد و کشورهای مختلفی به ساخت آن مشغول هستند. طبیعتا قیمت های آن ها هم مختلف است اما نکته ای که خیلی مهم است انتخاب بهترین نوع است.