دادستان اسرائیل علیه نتانیاهو اعلام جرم می‌کند
نتانیاهو عضو حزب حاکم یعنی حزب لیکود اسرائیل است که طی بیانیه شدیدالحنی اتهام‌ها علیه نخست وزیر را رد کرده و اقدام دادستان کل را یک “پرونده سیاسی” خوانده است.