توسعه همکاری دانشگاه های شهرکرد و رادن فتح اندونزی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

توسعه همکاری دانشگاه های شهرکرد و رادن فتح اندونزی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از وزارت علوم، این تفاهم نامه با محوریت ایجاد فرصت‌های مطالعاتی پژوهشی برای دانشجویان، تبادل استاد و دانشجو، انجام مطالعات تحقیقاتی، انجام پروژه‌های مشترک علمی و سایر موارد علمی و پژوهشی منعقد شد.

زمان اجرای این تفاهم‌نامه چهار سال خواهد بود و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.