چرا قیمت دلار کاهش نمی‌یابد؟
«باید در نظر داشت که ۱۲ هزار تومان همان هسته سخت قیمت دلار است. طی چند ماه گذشته هم بار‌ها شاهد مقاومت خاصی در برابر کاهش یا افزایش قیمت از این هسته سخت بودیم. با اینحال بانک مرکزی خیلی تلاش می‌کند که قیمت دلار را کاهش دهد و دیدیم که طی ماه‌های گذشته قیمت دلار تا ۹۷۰۰ تومان هم کاهش پیدا کرد، ولی دوباره به کانال ۱۲ هزار تومان برگشت. با همه اینحال هرچند تلاش می‌شود قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان بالاتر نرود، اما اخبار ناخوشایندی وجود دارد که قطعا روی این مسئله تاثیر منفی خواهد گذاشت.»