علی دایی: به جای سیستم ویدئویی داور اضافه می‌کننددائی افزود: امروز سه بازیکنان اصلی خود را نداشتیم و از جوانان استفاده کردیم و جوانان ما به خوبی عمل کردند و اگر این تیم تا سال بعد حفظ شود این بازیکنان می‌توانند جایگزین بزرگان این تیم شوند.