خوابگاه های دانشگاه یزد سرای دانشجویی می شوند – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

خوابگاه های دانشگاه یزد سرای دانشجویی می شوند – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه یزد، محمدرضا صادقیان شاهی در مراسم هفته سراهای دانشجویی گفت: نام خوابگاه عموما دارای بار معنایی به مثابه محلی برای خوابیدن است، اما سرای دانشجویی به معنای محلی برای امید، زیست هدفمند و بالندگی است.

وی افزود: هدف از تغییر نام خوابگاه به سرای دانشجویی نیز در این راستا بوده است.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد عنوان کرد: اولویت سیاستگذاری مجموعه دانشگاه بر این اساس است که در زمان دانش‌آموختگی، دانشجویان با کوله باری از تجربه و علم، دانشگاه را ترک کنند.