خط تولید پهپاد کمان-12 افتتاح شدامیر نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز در این مراسم اظهار داشت: مهمترین دستاورد‌های این فناوری ارتقاء توان رزم – صرفه جویی‌های اقتصادی و قطع وابستگی ارزی به خارج است.