۲۲ بهمن در سراسر کشور چگونه گذشت؟مراجع و علمای قم در این مراسم حضور یافتند و به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در راهپیمایی گفته، حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز بهترین جواب به ۴۰ سال دشمنی‌ها است؛ و یا آیت الله نوری همدانی عنوان کرده، یک پیام این راهپیمایی این است که مردم عزتمند ایران در برابر شیطان بزرگ آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و صهیونیست اشغالگر کودک کش و نوکران این‌ها ایستاده‌اند.