(ویدیو) نبرد جانانه برای بقا؛ شاخ‌های غزال، شکم یوزپلنگ را درید!یوزپلنگ چابکی که در پی شکار غزال بود، با مقاومت جانانه این حیوان رو به رو شد. نبرد سنگین این دو آن قدر به درازا کشید تا غزال با وجود زخم های فراوان تسلیم نشد و با شاخ های بلندش، شکم یوز را درید…