همایون غنی‌زاده سیمرغ را نپذیرفتهمایون غنی‌زاده برنده سیمرغ بلورین بخش نگاه نو از پذیرفتن سیمرغ بلورین جشنواره سی‌وهفتم سرباز زد.