معمای مرگ ۲۰ هزار پرنده دریایی در شمال هلندروز چهارشنبه مقام‌های هلندی گفتند که حداقل ۳۴۵ کانتینر از کشتی به دریا افتاد که بیش از میزانی است که ابتدا تصور می‌شد. برای ارزیابی علت مرگ روی بیش از ۱۰۰ لاشه پرنده معاینات پزشکی انجام خواهد شد.