عضویت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در یک شبکه آسیایی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهان

 

عضویت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در یک شبکه آسیایی – خبرگزاری آوینی ها | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری آوینی ها به نقل از دانشگاه تهران، پروفسور جینان چین ژانگ مدیرشبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه (APQN)با حضور در دانشکده کارآفرینی با اعضای هیات علمی دیدار و گفتگو کرد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۱۴ دانشگاه از منطقه آسیا و اقیانوسیه عضو این شبکه هستند و هرساله گزارشی از نتایج ارزیابی در کیفیت آموزش عالی اعضا منتشر می‌شود.