حسين علايی: ترامپ می‌خواهد ایران را به دامان آمریکا برگرداندبنابراين دولتمردان امريكا روي آوردن به اقدام نظامي عليه ايران را بي‌فايده مي‌دانند، گرچه جان بولتون و پمپئو به دنبال آنند. ولي ترامپ به دنبال فروپاشي اقتصاد ايران با اعمال تحريم‌هاي گسترده و بي‌رحمانه است تا مردم ايران را به ستوه آورند و با دست مخالفين بتوانند نظام را تغيير دهند يا با تداوم فشارها جمهوري اسلامي را تسليم خواسته‌هاي خود كنند.