(تصاویر) برترین عکس مسابقه عکاسی لومیکس انتخاب شدعکسی از دو شیر برادر که در تانزانیا گرفته شده به عنوان برترین عکس مسابقه عکاسی لومیکس انتخاب شد.