گزارشی از آخرین وضعیت رها؛ دختر ۱۱ ساله ایلامیرییس بهزیستی شهرستان چرداول در گزارشی به بیان آخرین جزییات پرونده ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی ساکن شهریار تهران پرداخت.