هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صدور حکم «سلمان خدادادی» را تکذیب کردمحمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با رد صدور حکم محکومیت برای نماینده ملگان گفت: اگر حکمی برای سلمان خدادادی صادر شود از آن‌ مرجع به اطلاع ما خواهد رسید اما تا سه شنبه هفته جاری هیچ مطلبی در این خصوص به ما گزارش نشده است.