مهناز افشار هم از معتمدآریا حمایت کردمهناز افشار هم از معتمدآریا حمایت کرد