سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران دستگیر شدبر اساس ادعای سخنگوی سازمان تحقیق درباره جرایم آفریقای جنوبی، پس از آن که کنسرسیوم ترکیه‌ای “ترکسل” موفق شد در مناقصه پرسود اجرای خدمات تلفن همراه (موسوم به GSM) به مدت ۱۵ سال در ایران برنده شود، سالوجی به همراه برخی مسئولان ایرانی دست به فعالیت مفسدانه اقتصادی زده و با این که شرکت آفریقایی MTN در این مناقصه دوم شده بود، زمینه لغو اعطای امتیاز خدمات موبایل به ترکسل را فراهم کرده و آن را به MTN سپردند.