درگیری مسلحانه و مرگبار طایفه‌ای در بهبهان بر سر درختکاریپس از این حادثه پلیس و نهادهای امنیتی در منطقه حضور پیدا کردند و با میانجی‌گری آرامش برقرار شده است.