تنش در بلخ بر سر معرفی فرمانده جدید پلیسدرگیری در حالی صورت گرفته که شهر مزارشریف در شمال افغانستان در تدارک برگزاری جشن نوروز است. عبدالرقیب مبارز، فرمانده جدید ولایت بلخ چهارشنبه به‌حیث فرمانده جدید پلیس از طرف رئیس جمهور به این ولایت معرفی شده بود.